Extrem klättring

Människan har klättrat lika länge som vi har funnits som art. Den moderna klättringen skiljer sig inte särskilt nämnvärt från våra förfäders sätt att ta sig uppför. Man kan dela upp klättring i traditionell klättring, bouldering, sportklättring och alpinklättring. Det finns även mer extrem klättring, såsom soloklättring, där utövare tar sig uppåt utan någon som […]

Mer